عکسهایی از کلاسها(برای دیدن سایرعکسهااینجاکلیک کنید)

کلاس اول ابتدائی - مربی آقای حنایی با ۳۲ سال تجربه کاری

آقای سیاسی - مربی کلاس چهارم-با ۳۲ سال سابقه کاری

آقای سیاسی ودانش آموزان کلاس چهارم

دانش آموزان کلاس پنجم(روانخوانی)-مربی احمداحمدی با ۱۰سال سابقه

دانش آموزان کلاس چهارم وپنجم در کلاس حفظ

آقای هادی اقری مربی صوت ولحن وتجوید

با۱۵سال سابقه مربیگری

وباعرض پوزش از سایرهمکارانی که عکسی از آنها دردسترس نبود

آقایان:

غلامرضا صوفی:مربی صوت ولحن وتجوید ولیسانس علوم قرآنی

حسین محمودی: مربی وداور صوت ولحن وتجوید دارای مدرک مربیگری سازمان تبلیغات

آقای : استاد مربی روخوانی کلاس سوم

آقای : علی اصغر آسیایی پور مربی روخوانی کلاس سوم

آقای : محمدرضا جعفری مربی کلاس چهارم -مربی کلاسهای ضمن خدمت فرهنگیان وحافظ ۵جزء ازقرآن کریم